SP/HØYRE/KRF

 • Tor-Magnus Østvik, leder
 • Hanne Nordli, nestleder
 • Roger Lynum
 • Nina Årvold

AP/SV

 • Åshild Bendiktsen
 • Tonje Helen Gundersen
 • Frode Hansen

Vara:

SP/H/KrF:

 1. Torben Uthaug
 2. Geir Vadstein
 3. Dagmar Johansen
 4. Isabell Sørensen

AP/SV:

 1. Terje Paulsen
 2. Veronika N. Daleng
 3. SVein Magne Forsgren
 4. Lars-Kai Nordmo
 5. Kim-Håkon Pedersen