Renovasjon i Salangen uke 2

 

Med vennlig hilsen
Reidar Berg
Teknisk sjef, Salangen kommune
Tlf.:  77 17 21 20  /  90 13 12 96