Utvalgets viktigste arbeidsområder vil være:

 1. Bidra til og arbeide med å videreutvikle et bredt nok og godt nok videregående skoletilbud ved Sjøvegan vg skole, som sikrer ungdommen et framtidsrettet og  kvalitativt godt nok tilbud som møter områdets behov for kompetanse og sikrer ungdoms muligheter.
 2. Være en sterk pådriver ifht å videreutvikle Sjøvegan vg skole, der skolen innehar en viktig regional nærings- og samfunnsmessig funksjon i samhandling med næringsliv, kommuner og spennende kompetanse- og utviklingsmiljøer.

 

Noen stikkord som vil kunne være viktige elementer i forhold til de to hovedstrategiene:

 • Entrepenørskaps-/grûnderskole
 • Framtidsrettede undervisningstilbud (både viderutvikling av dagens og etablering av nye tilbud)
 • Sterke og varige samarbeidsmodeller med både dagens og nye samarbeidspartnere
 • Et viktig nav i relasjon til regionale/lokale utviklings- og kompetansemiljøer.

 

For Salangen kommune og meg som ordfører er etableringen av det regionale samarbeidsutvalget et viktig fundament, og en viktig del av det nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet vi  har og fortsatt skal ha sterkt fokus på.

 

Det regionale samarbeidsutvalget består av:

 • Sissel M Johansen, formannskapsmedlem Ibestad kommune
 • Erling Bratsberg, ordfører Lavangen kommune
 • Randi Lillegård, ordfører Dyrøy kommune
 • Liv Marit Bobakk, varaordfører Bardu kommune
 • Paul Håvard Zylla, kommunestyre, hovedutvalg for skole, oppvekst og kultur, Gratangen kommune
 • Jon Myrmel, formannskapsmedlem Salangen kommune
 • Ivar B Prestbakmo, ordfører Salangen kommune

    

Sjøvegan vg skole vil også møte i utvalget, likeså andre samarbeidspartnere når det er naturlig.

Etter forslag fra undertegnede som innkalte til første møte 31 januar, ble Randi Lillegård valgt til leder og Jon Myrmel valgt til sekretær for  det regionale samarbeidsutvalget for Sjøvegan vg skole.

Under er bilde av utvalgets medlemmer på første møtet:

Fra venstre på bildet; Erling Bratsberg, Sissel M Johansen, Liv Marit Bobakk, Ivar B Prestbakmo, Randi Lillegård, Jon Myrmel, Paul Håvard Zylla var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Regionalt samarbeidsutvalg Sjøvegan vg skole