Radon-målinger i kommunale bygg

Kirka, Isis-bygget og nye Salangen skole måles på et senere tidspunkt da disse ikke kom med denne gang.

Om dere for øvrig lurer på noe når det gjelder radon eller kanskje er nysgjerrig når det gjelder sin egen bolig så anbefales det å lese informasjonsmateriell som ble sendt på e-post i forkant av målingene, eller gå inn på: http://www.nrpa.no/radon