PRESSEMELDING: mulig streik

Siste oppdatering av saken: 22.05.14 kl. 20.59

Last ned hele saken som pdf her

Dersom de sentrale partene ikke kommer til enighet innen midnatt søndag 25.05.14 vil det bli streik i offentlig sektor fra mandag morgen 26.05.14. Salangen kommune vil berøres av en eventuell streik, da det er varslet plassfratredelse på 53 av Fagforbundets medlemmer ansatt i Salangen kommune.

Kommunen har kartlagt virkninger av en eventuell streik.

For de ulike enhetene vil en eventuell streik ha følgende konsekvenser:

 

Følgende avdelinger har normal åpningstid:

Skole/ SFO, pleie og omsorg, legekontoret, barnevern, NAV, landbruk, mottaket og miljøtjenesten.

 

Barnehagene:

- Medby barnehage: Stenges

- Laberg barnehage: Stenges

- Øvre Salangen Barnehage:

  • Avdeling Tyttebærtoppen holdes åpent som vanlig
  • Avdeling Blåbærskogen: Stenges

- Strandbu barnehage

  • Avdeling Trådsnella holdes åpent som vanlig
  • Avdeling Mjau: Stenges

 

Herredshuset:

Reduserte åpningstider 

Åpningstiden for publikum vil være hverdager mellom klokken 12.00 – 14.00.

 

Kultur:

Kulturkontoret holder stengt. Henvendelser gjøres til Herredshuset.

Idretthallen stenges for all bruk.

 

Teknisk:

Manglende renhold på flere bygg.

Meget redusert kapasitet på vedlikeholdsavdelingen.

Administrasjon teknisk holder åpent

 

Informasjon legges fortløpende ut på kommunens nettside.

 

Med vennlig hilsen

Frode Skuggedal

administrasjonssjef

22.05.14