Pressemelding lokale markeringer 75 år etter invasjonen i Norge 9. april 1940.

 

Rette søkelys mot lokal krigshistorie slik at denne kommer bedre frem lokalt, regionalt og nasjonalt. Lokalbefolkningen og tilreisende hedrer soldatenes innsats under andre verdenskrig under hver enkelt markering.

Kommunene har også inngått en intensjonsavtale, der fokus er å løfte frem den lokale, nasjonale og internasjonale krigshistorien i vår landsdel. flere_soldater_pa_fjordbotneidet.jpg

Vedlagt (se nederst på sida) følger en oversikt over lokale arrangement i tidsrommet 9. april til 9. juni 2015, der det fremgår hvor og hvordan krigshistorien i vårt område blir markert.  For nærmere informasjon per arrangement, se kommunens hjemmesider og sosiale medier.

Som det fremgår av programmet legges det opp til hele 21 lokale arrangementer i de fem kommunen, og større krigshistoriske hendelser danner grunnlaget for de fleste av disse arrangement.

Kommunene har også inngått et samarbeid med HV 16, om markeringen den 24-25 april 2015.  HV 16 og andre interesserte vil være med på en skimarsj fra Tennevoll over Fjordbotneidet til Moan i Gratangen. Traseen vil følge i fotsporene til Trønder- og Altabatajonen, med overnatting i telt. Den 25 april vil HV 16 i samarbeid med sivile dramatisere deler av slaget på Moan i Gratangen der Trønderbataljonen tok del i det største slaget under andre verdenskrig på Norsk jord, med flest norske falne og sårede.

Under alle markeringer vil det arrangeres en fakkelmarsj og foredrag tilknyttet den lokale hendelsen, og på Bjørnefjell den 9. juni vil det arrangeres en minnestund med foredrag om demobiliseringen våren 1940.

Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Lavangen 31.03-2015

Anita Karlsen 415 52698       anita.karsen@gratangen.kommune.no

Unn Tove Andreassen           47850834        unn.tove.andreassen@lavangen.kommune.no

Kurt Jan Kvernmo,                 900 52 222      kurt-jan@salangen.kommune.no

Vedlegg: