Pressemelding fra interimstyret i pårørendeforeningen

Alle som er interessert kan møte opp på :

Storstua Toppen/ SABE torsdag 12.februar kl 18.00

Mvh

Interimstyret:
Atle Kristensen
Per Hauglid
Karin H. Zakariassen”