Pressemelding om situasjonen etter tapt anbudskonkurranse

Salangen kommune har mulige veier videre klar for ivaretakelse av kompetansearbeidsplassene, etter at vi ikke vant frem i anbudskonkurransen om kontrakt for mottak for enslig mindreårige asylsøkere (EM).

 

Situasjonen etter UDI sin beslutning om å tildele mottakskontrakten til Hero Lødingen er snudd i løpet av en uke, fra skuffelse til åpning for nye muligheter. Situasjonen er krevende for både ansatte og kommuneledelsen, men det er slått fast i formannskapsmøte 24. juni 2015 at kompetansen skal beholdes lokalt, og benyttes lokalt.

 

Vedlagt følger anbefaling om videre arbeid (klikk her for å laste ned pdf), utarbeidet av administrasjonssjef i samarbeid med ordfører, mottaksleder og strategisk ledergruppe.

Anbefalingen ble drøftet i dagens ekstraordinære formannskapsmøte, og vil ligge til grunn  for vedtak i ekstraordinært kommunestyremøte 1. juli.

Salangen kommunes omstillingsevne- og kompetanse vil nok en gang gi nye muligheter for lokalsamfunnet.

 

Med vennlig hilsen

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salangen kommune

Tlf:77172001

Mobil:48180945