Ordføreren tar gjerne i mot innspill mm. Det enkleste er å benytte e-post sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no, men  en kan også ta kontakt pr. tlf.: 48180945 - 2001 (kun internt)sigrunn_wiggen_prestbakmo.jpg

Som øverste folkevalgte og juridiske person, er ordføreren kommunens representant i de sammenhenger kommunen skal representeres. Dette med mindre andre er valgt til å ivareta dette, er bemyndiget av ordføreren, eller sammenhengen er av en slik karakter at det ivaretas av administrasjonen/fagfolk i organisasjonen.

Her er noen av de viktigste selskaper/formelle samarbeider der ordføreren representerer kommunen på ulike vis:

  • Studiesenteret.no: som kommunens representant i generalforsamlingen, og for tiden valgt til styreleder.
  • NASA Salangen AS: som kommunens representant i generalforsamlingen, og for tiden valgt til styreleder.
  • Sør-Troms Regionråd: Representerer Salangen kommune sammen med administrasjonssjefen i Salangen kommune her. For tiden leder av Regionrådet.
  • Astafjord Vekst AS:  Utgjør sammen med ordføreren i Lavangen og ordføreren i Gratangen selskapets generalforsamling.
  • Arena Elvenes AS: For tiden styreleder i dette heleide kommunale aksjeselskapet.
  • Polar ZOO: kommunens representant i generalforsamlingen.
  • Bredbåndsfylket Troms AS: kommunens representant i generalforsamlingen.
  • Kommunenes Sentralforbund: som kommunens utsending til KS-Troms årsmøte, forøvrig i KS-Troms øvrige møter og sammenhenger. Er valgt som nestleder KS Troms for 2011 – 2015.
  • Hurtigruten AS: som kommunens representant i generalforsamlingen.

Kontaktinformasjon

Telefon:

48180945 - 2001 (kun internt)

Besøksadresse:

Strandveien 33, 9350 Sjøvegan