Hjemmetjenesten

  • Holder til i kjeller på SABE sammen med administrasjonen.
  • Kontortid: 08.00 til 15.00 mandager og torsdager
  • Yter tjenester etter HOL § 3- 2 a) og b), dvs. helsehjelp i hjemmet og personlig assistanse, herunder praktisk bistand.
  • Alle tjenester under hjemmetjenesten må søkes om på "Søknadskjema pleie og omsorg"- link

Helsehjelp i hjemmet

Det betales ikke egenandel for helsehjelp i hjemmet eller hjelp til personlig pleie og stell.

Praktisk bistand/Hjemmehjelp