Rett til personvern og taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan (enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak), plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre enheter og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet skal vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til enheten det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis. Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Videreformidling

Vår regel er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette. 

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret. Vi sikrer at kun de som har et tjenestlig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste. Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp. Du bør ikke sende sensitive opplysninger til kommunen i e-post eller vedlegg til e-post, men heller i vanlig brev, da slike e-poster kan overvåkes av tredjepart. 

Opplysningene du leverer fra deg på disse nettsidene

Når du bruker elektroniske skjema i Salangen kommune kreves det som oftest identifisering gjennom ditt personnummer. Kommuneforlaget er vår leverandør av disse elektroniske skjemaene, og skjema blir sendt kryptert gjennom sikker forbindelse til vårt mottakssenter og har samme sikkerhet som i nettbank.Dine personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern blir iveretatt, les mer om dette på denne linken.

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

Med nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva "cookies" er. Her finner du informasjon om informasjonskapsler. Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. "Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og vi bruker til å lage statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Nettstatistikk og informasjonskapsler/cookies

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, samt  hvor mange som besøker ulike sider.
Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett.

Slik unngår du informasjonskapsler/cookies

Kontakt Salangen kommune om personvern

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Salangen kommune på telefon 77 17 20 03, eller på e-post: postmottak@salangen.kommune.no