Personalavdelingen

 

  • saksforberedelse og sekretærfunksjon for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, tilsettingsutvalg og forhandlingsutvalg
  • utvikling av kommunens overordna personalpolitikk og reglement knyttet til arbeidsgiverområdet
  • tilrettelegging og oppfølging av IA-avtale
  • oppfølging av HMS /internkontrollsystem
  • personalforsikringer og pensjonsspørsmål
  • oppfølging av attføringssaker
  • tilsetting og omplassering

Gå til kontaktinformasjon for arbeidstakerorganisasjonene i Salangen kommune

Aktuelle dokumenter for nedlasting:

Internkontroll/HMS-system

Aktuell info fra andre nettsteder:

 

Kontaktinformasjon
Hvem Kontakt
Personalsjef  
Hege G. Berntsen 93020093 / 2005 (kun internt)
Åshild Utmo 92204805 / 2024 (kun internt)
Postadr.: Postboks 77, 9355 Sjøvegan
Besøksadr.: Strandveien 33, 9350 Sjøvegan