Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Praktiske opplysninger:

 • Oppstart: Torsdag 29/9 2016 (+ 5 torsdager frem)
 • Sted: SAFA
 • Tid: 18.00 - 20.30
 • Form: Forelesninger/film om ulike tema. Gruppesamtaler i mindre grupper.

 

Tema for kveldene:

 • Om demens. Bakgrunn, tegn/symptomer
 • Pårørendes opplevelser - en pårørende forteller
 • Når adferd endrer seg
 • Kommunikasjon og holdninger
 • Rettigheter, tjeneste-og aktivitetstilbud
 • Praktiske råd i hverdagen

 

Pårørendeskolen er et gratis tilbud da det gis tilskudd fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Enkel servering

 

Påmelding til: 

 • Anne V. Nesje tlf 92031528 eller 
 • Charlotte Haugseth tlf 47232773 charlotte.haugseth@salangen.kommune.no

Påmeldingsfrist 26/9

VELKOMMEN!

Arrangør: Salangen kommune i samarbeid med demensforeningen og Lavangen kommune