(last ned hele utlysningen i pdf-format)

Vi har nå ledig 50% fast stilling som kantor/ organist fra 1.1. 2017 Stillingen er knyttet til arbeid i Salangen menighet, med Salangen kirke Logo-Salangen menighetsom hovedarbeidssted. I tillegg benyttes Elvenes kapell til begravelser og noen gudstjenester i året. Kantor/ organist leder menighetens kirkemusikalske virksomhet.

Arbeidsoppgaver

-   Tjenestegjøring ved gudstjenester, begravelser, vielser og andakter på sykehjem.
-   Inngå i stabsfellesskap og samarbeide med de øvrige ansatte i Salangen menighet.
-   Delta i trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid i tilknytning til orgel, salmesang og liturgi.
-   Ha sete i musikkutvalget, og sammen med utvalget planlegge og gjennomføre konserter og musikalske arrangement som gjerne kan innebære korvirksomhet.

 

Vi tilbyr

-  Et godt arbeidsmiljø.
-  Tilsetting i hht. gjeldende regulativ og tariffavtale.
-  Pensjonsordning i KLP.

 

Kvalifikasjoner

-  Utdanning innen kirkemusikk- utdannet kantor eller organist. Relevant erfaring kan veie  opp for manglende utdanning.
-  Beherske muntlig og skriftlig norsk.
-  Medlem av Den norske kirke.
-  Politiattest leveres ved ansettelse.

 

Personlige egenskaper

-  Personlig egnethet vektlegges.
-  Gode samarbeidsevner.
-  Evne til å arbeide selvstendig.
-  Positiv, initiativrik og nytenkende.

 

Nærmere opplysninger fås hos Tonje Østvik, kirkeverge på tlf 913 61 247.

Søknaden sendes Salangen kirkelige fellesråd, Salangen kirke, 9350 Sjøvegan eller  kirkevergen@salangenmenighet.no

Søknadsfrist 2.12. 2016