Ordførerens nyttårstale 2015

(Talen er også tilgjengelig på web her på ekstern side)

2015 ble også året da Shine On - Pink Floyd Tribute laga godlyd over Nordland og Troms,  for en strålende gjeng og for noen fantastiske sigrun-w-prestbakmo.jpgambassadører for vårt lokalsamfunn! Shine On ble da også velfortjent kåret til Årets salangsværing.

I tillegg har Salangen markert seg gjennom Friluftslivets år, med å være spreke, romslige og fremtidsretta, og jeg håper mange av opplevelsene og aktivitetene blir faste aktiviteter. Lykkelige skolebarn ved Salangen skole hadde uteskole med overnatting i  to dager, og #nattinaturen 5. september arrangert av 4H var en frisk og sosial opplevelse.

Vi har fått på plass viktige, langsiktige avtaler om drift av mottak både for voksne, familier og enslig mindreårige asylsøkere.  Dette gir stabilitet i kommuneorganisasjonen, arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunnet. Og vi får fortsette med det vi er gode på.

Det er også klart at vi har en langsiktig avtale om næringsarbeid på plass med Astafjord Utvikling AS, tidligere Arena Elvenes AS.  Dette blir svært viktig i tida vi går inn i, for å sikre etablerere god og kompetent bistand, samt at vi har et apparat som kan bistå i prosjekter og være  vår førstelinjetjeneste over for næringslivet.

Den etterlengtede gang- og sykkelveien fra Karavika til Skårvika ble åpnet i høst, den ligg som et smykke langs veien, og er et viktig trafikksikkerhetstiltak som nå er realisert.

På Salangsverket sprenges det, og det skal bygges et settefiskanlegg som gir lokal havbruksnæring et solid løft. Det bygges for over 250 millioner, et kjempeprosjekt som gir ringvirkninger også på Garsnes og på Sjøvegan .

Arbeidet med Arctic Raceway på Arena Elvenes er i startgropa, det kan fort bli "Millionfisken på land". Mine erfaringer med dragrace er ikke mye å skryte av, men et samlet miljø i Troms og Nordre Nordland satser så det holder.

Kommuneorganisasjonen har hatt et 2015 prega av svært høy aktivitet, hardt arbeid og tøffe prioriteringer. Jeg vil benytta anledningen til å takke alle ansatte for ståpåvilje, kreativitet og målretta arbeid for å gi gode tjenester i et svært tøft driftsår. 

Verden omkring oss har hardnet til, og millioner er på flukt fra krig og nød, på leiting etter et bedre liv.  Den historiske flyktningkrisen vi står oppe i har utfordret holdningene våre.

Men jeg er stolt over hvordan vi i Salangen har håndtert tjenester for og samarbeid omkring flyktninger og asylsøkere,  vi har gjort det samme nå som vi har gjort siden 1989.

Jeg håper at vi også kan vise vei inn i 2016, som en kommune og et lokalsamfunn som stiller opp når det trengs, vi vet at det ligger både utfordringer og muligheter i dette samfunnsoppdraget. 

 2016 blir et år der vi skal fortsette det grensesprengende arbeidet i Salangen, vi skal fortsette å utvikle det attraktive lokalsamfunn.  Mye er på gang, nå gjelder det å holde koken og dyrke de mulighetene som dukker opp. Enten det er muligheter som dukker opp i kjølvannet av igangsatte prosjekter, eller det er nye ideer som skal realiseres.

I 2016 etableres et nytt tilbud ved Sjøvegan videregående skole, nemlig vg2 kjemiprosessfag- settefisk. Dette er et sjeldent tilbud, det finnes kun ved Hemne VGS i Sør-Trøndelag fra før. Dette vil gi viktig teknisk kompetanse til havbruksnæringen, og er et resultat av et godt samarbeid mellom skole, næringsliv og utdanningsetaten i Troms fylkeskommune, med et godt politisk fundament i samarbeid mellom ordførerne i kommunene som utgjør skolens nedslagsfelt.

Millionfisken fyller 10 år, og Millionfisken er selve bildet på Salanangsværingen og hva det er mulig å få til i Salangen. Det nære samarbeidet mellom kommune, næringsliv og lag og foreninger skape mange muligheter i Salangen. Millionfisken er et eksempel på dette, ellers kan også nevnes realisering av idrettslanlegg, nyttårsfyrverkeriet  og ikke minst de drøyt 3 milene med fantastiske skiløyper  som kjøres opp av tråkkemaskingjengen. Samarbeid er det som gir disse mulighetene.  

Samarbeidet har gitt oss Millionfisken gjennom ti år.

Smokie er klar, hovedkomiteen er klar, jeg er klar, er du klar? Første helga i juli har blitt ei artig og viktig helg for Salangsværinga, fiskeentusiaster og folk som like god stemning og yrende folkeliv. Bli med å gjøre Millionfisken 2016 til "the best ever"!

Jeg håper og tror 2016 vil bli et år som fortsatt preges av et nært og offensivt samarbeid mellom kommune, næringsliv og lag og foreninger.  Samarbeidet i Salangen er sprekt, romslig og fremtidsretta.

Salangen skal fortsatt sprenge grenser i 2016.

 

Godt nytt år!

Sigrun W. Prestbakmo

ordfører Salangen kommune