Ordførerens nyttårstale 2014

 

Året 2014 har vært begivenhetsrikt på mange måter:

Grunnlovsjubileet der vi markerte grunnlovens 200 år; Det var en sterk opplevelse å være til stede med våre gjenlevende veteraner på markering sigrunwiggenprestbakmo.jpg på Lundbrygga i mai. Vi gjennomførte en  17. mai-feiring der også markeringen av grunnlovens 200 år var sentral.

I tillegg var det en ære å overlevere erklæringen fra ungdom i Salangen, utarbeidet av vårens 8.-klasseelever ved Salangen skole, til grunnlovsseilasen.

 Nå ligger erklæringen trygt forvart på Eidsvoll, og erklæringen som la vekt på mangfold og inkludering kan alle vi salangsværinger være stolte av.   

Millionfisken 2014 ble nok en fest i Salangen. Det var et fantastisk arrangement, som viser omverdenen hvem vi er og hva Salangen står for. Her skaper kommunen, lokalt næringsliv og frivillige lag og foreninger grensesprengende opplevelser i et nært og godt samarbeid.

Ferdigstillelsen av Salangen skole ble en kamp mot tiden, men den kampen vant vi og 21. august kunne elevene flytte inn og ta i bruk den flotte skolen. Jeg ser fram til å følge med på hvordan både læringsmiljø og det sosiale miljøet vil utvikle seg. Vinnerne av Salangen kommunes arbeidsmiljøpris 2014  er lærere ved Salangen skole, Tone Sæbø og Hilde Nyland, og det forteller meg at utgangspunktet er det beste.

Vi har landet en god kontrakt på Elvenes, der Arena Elvenes har sikret at den Italienske entreprenørbedriften Consorzio Italia 2000 har etablert sitt hovedkontor der. De er den største aktøren på Statnett sin utbygging av kraftlinjen mellom Ofoten og Balsfjord. Dette må sies å være en fjær i hatten for det kommunalt eide selskapet Arena Elvenes, men aller viktigst innebærer det store muligheter for det lokale næringslivet de tre neste årene. Når de i tillegg også vil leie overnattingskapasitet til omkring 40 personer på Elvenes, så vil vi virkelig oppleve  økt aktivitet på dette næringsarealet.  Ut over dette har vi hatt flere spennende nyetableringer i Salangen i 2014.

Frivillige lag og foreninger utgjør en stor trivselsfaktor, og bidrag til bolyst i Salangen. I år er Øvre Salangen Idrettslag 80 år, og det var hyggelig å delta på jubileumsfesten. En sprek og vital 80-åring, som sprer aktivitet og trivsel i lokalmiljøet.

Jeg ser frem til året 2015

Det kan se ut som vi har noen spennende og viktige næringsetableringer i vente, som innebærer muligheter og arbeidsplasser for vårt lokalsamfunn.

Millionfisken 2015 blir nok enda en fest - og det er fantastisk hva det lokale næringslivet stiller opp med for å få dette arrangementet i havn. Tenk, vi har Nordens største og antakeligvis verdens råeste fiskekonkurranse her i Salangen! Jeg ser frem til mange besøkende og et yrende liv, samt til dugnadsarbeid med spreke, romslige og fremtidsretta salangsværinger.

Jeg håper og tror vi har mye spennende i vente med tanke på frivillige lag og foreningers aktiviteter også i 2015, og både med tanke på arrangement i kommunen og med tanke på lag og organisasjoners planer om aktivitet utover kommunens grenser. Det være seg konsert med Salangen-artister i Harstad kulturhus, reise til fotballturneringer for aldersbestemte lag og ikke minst Salangen IF fotball sin gjeninntreden i 3. divisjon.  Vi heier entusiastisk på dere alle!

I 2015 skal vi også markere et 100-årsjubileum - i 1915 lettet nemlig det første fly fra nordnorsk jord. Trygve Gran lettet fra et jorde på Elvevoll i Øvre Salangen. For 100 år siden det ble skrevet nordnorsk luftfartshistorie i Øvre Salangen, det er en stor begivenhet av nasjonal interesse.

Elvenes fylles med aktivitet utover våren, de første ansatte i Consorzio Italia 2000 har startet jobben, men i mars kommer etter planen storinnrykket.

Vi er vant til å ha et stort mangfold blant våre innbyggere, og jeg håper vi vil ta godt i mot italienerne også. De vil bidra positivt i vårt lokalsamfunn på mange måter, og jeg håper både lag og foreninger samt næringslivet vil ha glede av å inkludere og tilby aktivitet.

Jeg tror 2015 vil by på mange nye muligheter for oss i Salangen, men også utfordringer venter. Vi er i gang med store prosesser i kommune og lokalsamfunn.

Det vi trenger er å være sprek, romslig og fremtidsretta, vi skal sprenge nye grenser.

 

Jeg ønsker hver og en av dere et riktig godt nytt år! 

 

Se nyttårstalen her (kilde: salangen-nyheter.com)