Dette gjelder også her i Salangen.

Informasjonen som sendes ut:

Iflg. sameloven § 2-3 tredje ledd kan velgerne som er innført i Sametingets valgmanntall i kommuner med færre enn 30 manntallsførte, kun avgi forhåndsstemme ved sametingsvalget.
Du er manntallsført i Salangen kommune og kan avgi din stemme til sametingsvalget i perioden 12. august til og med 6. september.
Sted for forhåndsstemmegivningen er Salangen bo- og eldresenter, resepsjonen.
Det er også mulig å stemme på forhånd i andre kommuner, adgang fra utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Valgstyret.