Utvikling og kvalitet på nett

Utvikling

Salangen kommune har alltid hatt et sterkt fokus på å utvikle nettsidene både i tråd med webtrender og i tråd med krav som stilles av det responsiv design.jpgoffentlige Norge.

I 2000 da vi startet opp med en informasjonsside var det lite offentlige føringer på hvordan en kommunal nettside skulle se ut og hva den skulle tilby av tjenester. Internett hadde eksistert i 5 år og man var i den den spede begynnelse der hver kommune måtte "finne opp kruttet selv".

Det dukket da opp mange ulike løsninger, både på design og ikke minst funksjonalitet. Siden webutviklingen går svært fort - der nye muligheter åpner seg nærmest månedlig - så man fra offentlig side at det etterhvert ble behov for en mer enhetlig utvikling av alle offentlige nettsider.

Først i 2008 ble Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) opprettet. Difi ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementetet og logo difi.pnger fagorgan for forvaltnings- og IKT-politikken i offentlig sektor. Etaten har særlig ansvar for digitalisering av offentlig sektor, offentlige anskaffelser og forvaltingsutvikling. . Direktoratet har ansvar for kunnskapsformidling, utredning og anbefaling av standarder, utvikling av veiledere samt forvaltning og drift av teknologiske felleskomponenter.

Kvalitet

Difi startet tidlig med kvalitetsvurdering av 700 offentlige nettsteder - den såkalte stjernekampen der man delte ut inntil 6 stjerner etter en tidkrevende vurdering. Man vurderte nettstedene etter et fastsatt kriterisett. I takt med den generelle webutviklingen har kriterisettet blitt endret og skjerpet løpende. Salangen kommune har alltid ligget i toppen og nært toppen under disse vurderingene.

De siste årene har Difi jobbet mye med å endre dette, og i mai 2015 sendte man ut enda et nytt kriteriesett på høring. Dette var en sammenslåing av tidligere kriteriesett for kvalitet på nettsteder og kvalitet på digitale tjenester. Her blir både nettsteder og digitale tjenester sett i en sammenheng. Kriteriesettet er satt i verk og testingen av nettsteder er startet. Siden dette blir mer tid- og ressurskrevende, går Difi nå over til en 2-årssyklus der testperioden blir utvidet og varer fra august 2015 til april 2016.

Universell utforming

  • Nettsiden følger kravene som stilles til universell utforming. Disse kravene er implementert i kriteriesettet til DIF som nevnt ovenfor.
  • Nettsiden er utformet med responsiv design. Dette vil si at sidene automatisk skaleres etter alle skjermstørrelser. Designelementene skaleres og flytter seg alt etter hvilke skjermer den brukes på. Vi slipper da å drifte egne mobiltilpassede nettsider slik vi gjorde før; nettsida kan altså brukes på nettbrett / mobil uansett hvilket operativsystem og nettleser man bruker der.
  • Opplesing av tekst på nettsiden: Salangen kommune bruker tillegget Leseweb. Man kan markere tekst som man ønsker opplest og bruke kontrollene øverst til høyre for å spille av markert tekst. Her kan man også justere lesehastighet. leseweb.jpg 

tilpasset alle nettlesere

Hva består nettsiden av?