Offisiell åpning av gang- og sykkelvei på FV 84 Karavik-Skårvik

Gang- og sykkelveien er et etterlengtet trafikksikkerhetstiltak i Salangen, den gjør det mulig for store og små trafikanter å ferdes trygt helt fra Melen boligfelt og inn til Sjøvegan. Både gående, joggende og syklende ferdes langs denne strekningen i dag, og opplevelsen av trygghet langs veien vil endre seg radikalt etter at gang- og sykkelveien er kommet på plass.  

Det er lagt mye arbeid i å få en praktisk, men også estetisk flott utforming, til glede for beboere og trafikanter.

Åpningen vil foregå ved bussoppstillingsplassen i Karavik klokka 17.00,  med korpsmusikk, taler og ikke minst er det en ung gutt fra området som står for snorklippingen.

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp), regionvegsjef Torbjørn Naimak, ordfører Sigrun W. Prestbakmo (Sp) og avdelingsdirektør i Vegvesenet, Geir Jørgensen, vil være tilstede på åpningen.

På grunn av sikkerheten for alle som er tilstede på åpningen, stenges vegen i tidsrommet klokken 16:50 og 17:40. Vi åpner vegen så fort arrangementet er over.»

Innbyggerne oppfordres til å møte opp og delta på åpningen, dette har vi ventet på! Vær ute i god tid, og parker gjerne bilen på Sjøvegan og gå til Karavik.

Dette blir en festdag, velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salangen kommune

Tlf:77172001

Mobil:48180945