17.10.16 - Offentlig ettersyn, nye forskrifter for renovasjon

  • Nye forskrifter for renovasjon.
  • Hjemmel: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall, endret ved forskrift 19. des. 2013 nr. 1709 ikraft 01.01.2014.
  • Ovennevnte forslag til forskrifter er vedtatt i ressursutvalgets møte 05.09.16 sak 41/16.

Forslagene og tilhørende vedtak og saksframlegg fra ressursutvalget er lagt ut og kan sees på kontorer Teknisk avdeling i Troms-Kraftbygget i Strandveien 41. Frist for merknader/uttalelse er 30 dg. Evt. uttalelser sendes Salangen kommune, Teknisk avdeling, Postboks 77, 9355 Sjøvegan eller via skjema HER.

Dokumenter i saken: