Økning i betalingssatser for barnehage og SFO fra 01.01.16