Nyheter - 2016

Oversikt over Nyheter - 2016
Tittel Dato
"Ahmed" ønsker fosterhjem i Salangen 23. juni 2016 12:08
"Barokk på nordnorsk" i Salangen kulturhus 19. oktober 2016 07:40
"Istid: på kollisjonskurs" på kino søndag 28.8 26. august 2016 07:20
30-trimmen starter opp 1. juni 03. juni 2016 07:00
Aksjon strandrydding i Sør-Troms 21. juni 2016 02:47
Ansatte i Salangen kommune vinner festivalpass til Millionfisken! 24. juni 2016 12:45
Bandet "Baker Hansen" i Salangen kulturhus! 19. oktober 2016 07:40
Elever på videregående skole trenger hybler 24. august 2016 12:56
Endring av telefonnumre i det nye kommunehuset 07. mars 2016 12:26
Et mer demensvennlig samfunn: Åpent møte 11. januar 2017 09:41
Feil i utsendt kinoprogram 13. april 2016 06:57
Feilparkeringer skaper problemer for snørydding 15. desember 2016 08:15
Fiberutbygging på Salangsverket 06. september 2016 10:00
Flere stillinger ledig i Salangen kommune 29. desember 2016 11:50
Flott resultat i TV-aksjonen! 23. oktober 2016 07:35
Flytting av møtet i ressursutvalget 24. august 2016 12:41
Flytting til nytt kommunehus i Strandveien 33 29. februar 2016 07:16
Foreldremøte mandag 10. oktober kl. 19.00 26. september 2016 09:03
Fotballskole på Idrettsheia 20. juni 2016 03:10
Funnet telefon ved Salangen skole 28. april 2016 06:07
Førpremiere på Salangen kommunale kino søndag 20. desember 2016 12:42
HT med "Det fineste i livet" på Salangen kulturhus ons 19.10 20. oktober 2016 08:24
HT med Zapffe på Salangen kulturhus 26. august 2016 11:33
Hålogaland Teaters "Zappfe" med Kristian Fr. Figenschow i Salangen! 16. september 2016 08:46
Høring: Søknad om bredbåndsutbygging 2017 31. mars 2017 08:10
Høstsesongen er i gang på kino! 30. august 2016 11:15
Independence Day: Resurgence på kino søndag 28.8 26. august 2016 07:26
Info om tømmekalender og renovasjon 22. desember 2016 11:20
Informasjon om luftsportsaktiviteter på Elvenes 11. juli 2016 08:54
Kartlegging av studentene i Astafjord 18. mai 2016 01:17
Kommunestyremøter på web-TV 13. september 2016 05:58
Kulturskatt til kulturkontoret! 29. april 2016 10:51
Kurs foreldreveiledning 15. august 2016 07:22
Ledige stillinger i Bosettingstjenesten 08. august 2016 08:47
Ledige stillinger i kommunen 18. mai 2016 05:46
Les "Julesnadder 2016" på nett 02. desember 2016 10:17
Levekårsutvalget har aprilmøtet på Salangen skole 04. april 2016 10:33
LØVEKVINNEN på kino onsdag 26.10 25. oktober 2016 05:59
Møteplassen for de som lever med kreft 09. februar 2016 11:28
Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt 08. mars 2016 09:08
Nytilsatt folkehelsekoordinator 17. august 2016 06:15
Nytt nettsted med råd og veiledning om mobbing 25. november 2016 08:30
Offisiell åpning av kunstgressbanen i Ø. Salangen 15. september 2016 08:17
Ordfører for en dag! 08. juni 2016 08:09
Planlagt fjelltur for skolen utsettes 05. september 2016 08:09
På hagefest med Kongen 18. juni 2016 09:32
På kino i helga? 20. oktober 2016 09:05
På kino søndag 13.11 10. november 2016 11:53
På kino søndag 23.11: Doctor Strange 25. november 2016 07:48
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens 23. september 2016 06:49
Påskeferie i Salangen? 10. mars 2016 01:07
Salangen Røde Kors, infomøte om flyktningeguide i dag 13. april 2016 06:22
Salangen kommune bytter telefonsystem onsdag 13.4 20. april 2016 07:42
Salangshallen stengt pga rigging til 17. mai 25. april 2016 10:01
Seminar-rekke «Vold mot eldre» 30. september 2016 08:11
Sommertilbud til barn og unge i Salangen i sommer 06. juli 2016 06:52
Statens vegvesen vil sette ned fartsgrensen på Fv 84 24. juni 2016 12:39
Stilling som renholder ledig 23. august 2016 06:16
Strandrydding i Salangen 28. september 2016 01:44
Studiesenteret inviterer til servicekurs 09. mars 2016 12:37
Søker leilighet/hybel til sykepleiervikar 18. april 2016 12:01
TV-aksjonen 2016 19. oktober 2016 07:29
The Legend of Tarzan på kino søndag 16. september 2016 08:38
To forestillinger med Hålogaland Teater i høst 26. august 2016 11:33
Ungdomstreffet utsettes 23. desember 2016 01:41
Vannavstengning natt til onsdag 20. april 21. april 2016 09:11
Vil du studere i Salangen? 04. mars 2016 09:49
Vil du være natteravn under Millionfisken? 18. april 2016 06:46