Nyheter - 2015

Oversikt over Nyheter - 2015
Tittel Dato
"Norgespremiere" på storfilm 25. august 2015 12:12
10. klasse på Salangen skole vant fylkesfinalen 25. august 2015 12:12
100-årsmarkering av første flyvning nord for polarsirkelen 11. september 2015 12:50
75-årsmarkering av de allierte styrkers landgang i Salangen fredag 17.4 25. august 2015 12:02
AMERICAN SNIPER på kino 25. august 2015 12:12
Anmodning om fartsgrensevedtak 05. januar 2016 08:40
Arctic Race of Norway til Salangen!! 25. august 2015 12:01
Befolkningsøkning i Salangen 25. august 2015 12:01
Bli med på å lage tidenes julelenke! 03. november 2015 02:03
Digitalradio fra 2017 25. august 2015 12:13
Ekstremværet - varsel nr. 9 25. august 2015 12:12
Elever lager klasseavis 25. august 2015 12:01
Endret dato for renovasjon i uke 22 25. august 2015 12:12
Er du student på juleferie i Salangen? 14. desember 2015 02:13
Feiing i uke 43 og 44 16. oktober 2015 08:32
Fikk kontrakten på drift av mottak for enslige mindreårige asylsøkere 14. desember 2015 08:29
Film er best på kino. Velkommen! 25. august 2015 12:12
Forskerne kommer! 22. september 2015 05:39
Fosterhjemskampanjen: Har du rom for en til? 07. september 2015 07:14
Friluftslivets år, oppfordring til listekandidater 25. august 2015 12:13
Frist for å søke om TT-kort er 1. mai 2015 25. august 2015 12:12
Fylket støtter Studiesenteret 25. august 2015 12:01
Får mottakskontrakt for enslige mindreårige! 02. september 2015 02:28
Heder og ære til ungdommer! 25. august 2015 12:01
Hålogaland Teater med "Døden og piken" 30. oktober 2015 05:35
Høstfest 4H 13. oktober 2015 06:24
Info om onsdagsrenn 25. august 2015 12:12
Info om resultatet av anbudskonkurranse vedrørende kontrakt EM-mottak 25. august 2015 12:13
Informasjon om avfall i Salangen 30. desember 2015 11:04
Informasjon om kommunereformen 25. august 2015 12:12
Interkommunal kreftkoordinator minner om: 30. september 2015 10:00
Invitasjon infomøte med Nordkalottens Grensetjeneste 08. oktober 2015 10:41
Invitasjon til folkemøte om Arctic Race of Norway 25. august 2015 12:01
Invitasjon til veteranmarsjen 2015 25. august 2015 12:13
Invitasjon til åpent informasjonsmøte om molo 08. september 2015 06:39
Inviterer til påskespill 25. august 2015 12:12
Konfliktrådet i Midtre Hålogaland søker megler i Salangen kommune 28. september 2015 01:12
Markering av Friluftslivets år 2015 utsatt pga været! 25. august 2015 12:12
Markering av frigjøringsdagen og veterandagen 25. august 2015 12:12
Melding fra teknisk sjef ang. renovasjon 31. desember 2015 11:21
Midler til Imella-plass på Salangsverket 25. august 2015 12:12
Moloprosjektet i sentrum er i gang 25. august 2015 12:01
Motorferdsel i utmark og vassdrag, søk elektronisk 25. august 2015 12:01
Nitimen kårer beste kommunevisjon/slagord 02. september 2015 06:22
Norsk Oscar-nominert film på Salangen komm. kino! 25. august 2015 12:12
Nytt felles telefonnummmer til helsestasjonen 25. august 2015 12:12
Offisiell åpning av gang- og sykkelvei på FV 84 Karavik-Skårvik 14. september 2015 05:49
Oppstart av nytt foreldreveiledningskurs i Salangen kommune 17. mars 2016 09:13
Ordføreren deltar i "Debatten" på NRK1 torsdag 18. september 2015 06:42
PADDINGTON på kino søndag 25.1 kl. 1800 25. august 2015 12:12
Pressemelding fra interimstyret i pårørendeforeningen 25. august 2015 12:12
Pressemelding lokale markeringer 75 år etter invasjonen i Norge 9. april 1940. 25. august 2015 12:12
Pressemelding om situasjonen etter tapt anbudskonkurranse 25. august 2015 12:13
Presssemelding: Tilflyttere får festivalpass til Millionfisken 23. juni 2016 04:39
På tur med ordføreren? 25. august 2015 12:12
Påminnelser fra SFO 25. august 2015 12:12
Renovasjon 2016 30. desember 2015 07:36
Renovasjon i Salangen uke 2 25. august 2015 12:12
SIF fotball arrangerer fotballskole 25. august 2015 12:12
Sakspapirer for politiske utvalg 25. august 2015 12:01
Salangen IF 80 år 25. august 2015 12:12
Salangen får 5 millioner i bredbåndsmidler 02. oktober 2015 06:40
Salangshallen stengt pga. 17. maiarrangement 25. august 2015 12:12
Salangstrimmen med egen hjemmeside! 25. august 2015 12:01
Samefolkets dag 6. februar 06. februar 2016 10:03
Seniorkino onsdag 14. januar 25. august 2015 12:02
Skal diskutere utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger 25. august 2015 12:02
Snart kan du bygge mer uten å søke 25. august 2015 12:12
Sommerjobb i Salangen kommune? 25. august 2015 12:12
Statsborgerseremoni 25. august 2015 12:01
Statsbudsjettet 2016 07. oktober 2015 10:31
Storsalen i kulturhuset stengt for renhold 25. august 2015 12:12
TV-aksjonen 2015 16. oktober 2015 08:10
Ta jegerprøven i Salangen! 08. oktober 2015 10:45
Taken 3 på Salangen kino 25. august 2015 12:12
Tema til debatt: Sjøvegan som regionsenter 25. august 2015 12:12
Tre salangsværinger mottar regjeringens minnemedalje 25. august 2015 12:01
Trekning loddbok 17. mai 25. august 2015 12:12
Trygghetsalarmer 20. oktober 2015 08:15
UKM 2016, meld deg på! 02. mars 2016 08:37
Vannavstengning i sentrum 25. august 2015 12:12
Varslet brannøvelse på Salangen skole 25. august 2015 12:12
Vedr. anmodning om redusert fartsgrense Sjøvegan sentrum 11. november 2015 02:13
Vedrørende sikring av mål i idrettshallen 25. august 2015 12:12
Vet du om en helt? 25. august 2015 12:12
Vikarkurs på mottaket 09. september 2015 12:00
Visning sommerteaterskole 25. august 2015 12:13
Åpen dag / dugnad på Bygdetunet AVLYST 25. august 2015 12:13
Årbok for Salangen klar for salg! 17. november 2015 08:48
Økning i betalingssatser for barnehage og SFO fra 01.01.16 08. desember 2015 09:35