Nyheter - 2014

Oversikt over Nyheter - 2014
Tittel Dato
10. klassene har flaskeinnsamling 25. august 2015 12:11
17. mai i Salangen 25. august 2015 12:04
2. gangs utlysning av stilling ved PP-tjenesten 25. august 2015 12:01
20-årsjubileum Mjøsundbrua 25. august 2015 12:11
8. klasse lager erklæring til Alltinget 25. august 2015 12:07
9. klasse tilbyr bilvask! 25. august 2015 12:07
9. klassene har flaskeinnsamling 25. august 2015 12:08
Administrasjonssjef tilsatt 25. august 2015 12:03
Ansatte vinner Millionfiskpass! 25. august 2015 12:09
Asfaltering på kommunale veier 25. august 2015 12:11
BRANNØVELSE 25. august 2015 12:01
Barnehage søker tilkallingsvikarer 25. august 2015 12:12
Bibliotekplan på høring 25. august 2015 12:03
Bli med på tur med ordføreren! 25. august 2015 12:11
Bredbåndsutbygging 25. august 2015 12:04
Dataproblemer: send e-post på nytt! 25. august 2015 12:04
Eiendomsskatt-kunngjøring 25. august 2015 12:01
Ekspedisjonen på legekontoret stengt onsdag 25.06 25. august 2015 12:09
Eliseus Rønhaug fikk Frivillighetspris 25. august 2015 12:12
En helaften med Hålogaland teater! 25. august 2015 12:03
Endring i gudstjenestelisten 25. august 2015 12:03
Endringer i skoleruta 25. august 2015 12:11
Fakkelvandring på Salangsverket 25. august 2015 12:11
Feil med avfallsbilen mandag 08.12, tømming tirsdag 25. august 2015 12:11
Flaggborg 17. mai 25. august 2015 12:03
Flott skitur for Ørne-gruppa! 25. august 2015 12:01
Folketallet øker i Salangen 25. august 2015 12:02
Formannskapet - melding om vedtak vedr. budsjett 2015 25. august 2015 12:01
Forsøksordning snøscooterløyper 25. august 2015 12:01
Forsøksordningen med snøscooterløyper 25. august 2015 12:10
Fortsatt positiv befolkningsutvikling 25. august 2015 12:01
Fylkeskommunal festivalstøtte 25. august 2015 12:03
Fylkesplan 2014-2025, høring 25. august 2015 12:03
Førpremiere på dokumentaren om Jan Vimme 25. august 2015 12:12
Førskoledager 2014 25. august 2015 12:08
Gir fiskebevis til tilflyttere! 25. august 2015 12:01
Gratulerer årets salangsværing 2014! 25. august 2015 12:13
Grønn framtid - 1000 muligheter i landbruket 25. august 2015 12:03
Hodelus på skolen og i barnehager 25. august 2015 12:11
Høring - Forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven 25. august 2015 12:10
Informasjon øvelse Cold Response 25. august 2015 12:03
Julebord for seniorer! 25. august 2015 12:11
Kickoff på Velve torsdag 6. november! 25. august 2015 12:11
Klatreveggen stenges 25. august 2015 12:01
Kommune-og samfunnsplanlegger 25. august 2015 12:01
Kommunestyremøte 15. september 25. august 2015 12:11
Krattrydningsmidler - søknadsfrist 25. august 2015 12:10
Kronerulling for skiløyper 25. august 2015 12:01
Kulturell utflukt til Narvik kulturhus med SAFA! 25. august 2015 12:11
Kurs for gårdbrukere 12.-14. mars 25. august 2015 12:03
Kurs i samisk kulturkunnskap 2014/2015 25. august 2015 12:07
Kursrekke i flerkulturell forståelse 25. august 2015 12:01
Ledig stilling på PPT 25. august 2015 12:01
Ledige stillinger i Pleie og omsorg 25. august 2015 12:11
Ledige stillinger i miljøtjenesten 25. august 2015 12:10
Levekårsutvalget på omvisning på SABE 25. august 2015 12:01
Løsning i kommuneoppgjøret 25. august 2015 12:07
Manglende søppeltømming 25. august 2015 12:03
Markering av 8. mai 25. august 2015 12:04
Markering av friluftslivets uke 25. august 2015 12:11
Mestere på integrering 25. august 2015 12:10
Måling fra helikopter i lav høyde 25. august 2015 12:01
Mørke gatelys i sentrum 25. august 2015 12:12
Møte i levekårsutvalg 25. august 2015 12:03
Møte i ressursutvalg 25. august 2015 12:03
Møteplass for mennesker som lever med kreft 25. august 2015 12:12
Møteprotokoll kommunestyret 25. august 2015 12:09
Møteprotokoller fra politiske utvalg i september 25. august 2015 12:11
Møter i adm.utvalg, form.skap og næringsutvalg 25. august 2015 12:03
Ny administrasjonssjef 25. august 2015 12:03
Ny administrasjonssjef har tiltrådt. 25. august 2015 12:03
Ny melding angående omlegging av renovasjon 25. august 2015 12:01
Ny runde med 30-trimmen 25. august 2015 12:01
Ny viktig leieavtale for Arena Elvenes 25. august 2015 12:11
Nye nettsider for Salangen kommune 25. august 2015 12:12
Offisiell åpning av Salangen skole 25. august 2015 12:11
Onsdagsrenn 26. februar 2014 25. august 2015 12:03
PRESSEMELDING: mulig streik 25. august 2015 12:07
Planleggingsdag for barnehagene 20.10.14 25. august 2015 12:11
Planleggingsdag på SFO 25. august 2015 12:03
Politiet informerer 25. august 2015 12:03
Pressemelding: Natteravner under Millionfisken 25. august 2015 12:09
Pressemelding: Ny stor leietaker på Elvenes 25. august 2015 12:10
Problemer med sentralbordet 25. august 2015 12:03
Program nyttårsfeiring på Sjøvegan 25. august 2015 12:02
Radon-målinger i kommunale bygg 25. august 2015 12:01
Renovasjon Salangen kommune 25. august 2015 12:11
Salangen får 3,1 millioner! 25. august 2015 12:07
Se kommunestyremøtet på web-TV 25. august 2015 12:09
Seminar om tilskuddsordninger kultur 25. august 2015 12:01
Sjøvegan helsestasjon 25. august 2015 12:01
Skøytedag fredag for m-trinnet 25. august 2015 12:03
Status dataproblemene 25. august 2015 12:03
Status på vannlekkasjesøk 25. august 2015 12:11
Stenging av Øvre Salangen barnehage 25. august 2015 12:09
Sterk økning i detaljvarehandel 25. august 2015 12:01
Stilling ledig som menighetarbeider 25. august 2015 12:03
Stilling som sykepleiere og helsefagarbeider ledig 25. august 2015 12:01
Stillinger ledig i kommunen: familieveileder. 25. august 2015 12:11
Søknad kulturmidler for 2014 25. august 2015 12:01
TELEFONER TIL SKOLEN 25. august 2015 12:10
Tilskuddsordninger musikklivet 25. august 2015 12:03
Tine fotballskole 25. august 2015 12:01
Trenger flere fosterhjem til ungdom 25. august 2015 12:08
Tusen takk til alle fosterforeldre i Nord-Norge! 25. august 2015 12:11
Tømmekalender for 2015 25. august 2015 12:12
Tømmekalender ut 2014 25. august 2015 12:11
Ungdomsrådet med egen nettportal! 25. august 2015 12:04
Utlysning av mastergradsstipend, Sør-Troms regionråd 25. august 2015 12:10
Utlysning lærerstillinger 25. august 2015 12:04
VM på Idrettsheia! 25. august 2015 12:07
Vedlikeholdshallen på Elvenes selges 25. august 2015 12:03
Vi trenger fire flaggbærere til 17. mai! 25. august 2015 12:01
Vi trenger hybel! 25. august 2015 12:01
Vil du bli samisk veiviser? 25. august 2015 12:01
Åpent temakveld, Fagforbundet 25. august 2015 12:09
Årboka 2014 i salg 25. august 2015 12:00
Årsmøte i Salangen AP 25. august 2015 12:03
Ø. Salangen barnehage åpner igjen onsdag 2. juli 25. august 2015 12:10
ØSIL arrangerer basar lørdag 1. november 25. august 2015 12:11