Nyheter - 2017

Oversikt over Nyheter - 2017
Tittel Dato
"Kåre på kaia" vant Miljøprisen 2017! 09. februar 2017 12:43
ARN-arrangørseminar i Nice 13. mars 2017 07:21
Aktiviteter for barn og unge i vinterferien 23. februar 2017 12:15
Arrangerer arbeidsverksted i forbindelse med ny kommuneplan for Salangen 18. oktober 2017 11:54
Delta på kostholdskurs! 29. mars 2017 01:20
Det digitale radioskiftet 13.12 04. desember 2017 01:18
Direktesending om nye tall i tromslandbruket kl. 14 onsdag 29.3 29. mars 2017 10:36
Ekstraordinært årsmøte i Salangen friidrett 01. november 2017 12:18
Eventyrlig åpning av Trollstien! 25. september 2017 12:54
Feilparkering skaper farlige situasjoner 25. januar 2017 07:09
Folkebading fra onsdag 15.11.17 07. november 2017 07:28
Formannskapets innstilling til k-styret - budsjett og økonomiplan 2018-2021 08. desember 2017 12:21
Hav-isen er utrygg! 06. mars 2017 12:10
IMDI orienterer om situasjonen i flyktningearbeidet i Norge 31. mai 2017 05:12
Informasjonsmøte om forskningsprosjekt i Orrefjell og Salangen 29. august 2017 09:29
Innlevering av 30 trimmen-turkort 09. november 2017 11:15
Invitasjon til folkemøte om Arctic Race of Norway 2017 20. mars 2017 07:29
Invitasjon til årsmøte i Dyrøy og Salangen Bondelag 06. november 2017 07:16
Italienske perler på SABE 05. desember 2017 10:54
Jubileumsbok om Arctic Race, bidra med dine bilder! 16. mai 2017 10:05
Karpe Diem-filmen og Batman på kino i helga! 08. desember 2017 11:48
Kings Bay-filmen på kino 03. februar 2017 09:32
Kurs i trygg ferdsel i vinterfjellet 23. februar 2017 01:15
Kurs: Vold og traumer 09. mars 2017 01:03
Levekårsutvalget behandler sak om endringer i ekteskapsloven 21. november 2017 01:36
Livbøyer i kommunen 25. april 2017 08:14
Mulig nedetid på nettsida i dag 07. desember 2017 11:44
NORUT på Elvenes igjen 13. mars 2017 08:44
NORUT trener på Elvenes flyplass 10. februar 2017 07:59
Næringsutvalgsmøte flyttet 16. mars 2017 01:27
Onsdagsrenn 2017 - generell informasjon 13. januar 2017 09:50
Politiske møter i uke 12 15. mars 2017 07:30
Premiering 30-trimmen 13. november 2017 12:08
Reinflokk - vis hensyn 28. april 2017 06:50
SFO fikk besøk av Røde Kors-Henry! 12. juni 2017 09:00
Samtalegruppe for pårørende til personer med demens 28. september 2017 09:05
Signerer avtale om mer demensvennlig samfunn 21. april 2017 07:54
Skogkurs 16. mars 2017 08:27
Skole, SFO og barnehage stengt fredag 24. mai 2017 07:23
Sommeraktiviteter for barn/unge i Salangen 2017 16. juni 2017 11:14
Statsminister Erna Solberg til Arctic Race 2017 26. mai 2017 09:20
Stillinger ved Salangen skole, utvidet søknadsfrist! 29. mars 2017 10:51
Svømmehallen åpen for folkebading onsdag 6.12 05. desember 2017 12:58
TIlbud til alle lag og foreninger i Salangen og omegn! 11. mai 2017 07:26
TV-aksjonen 2017, vi trenger enda flere bøssebærere 14. oktober 2017 08:58
Tilførselstraseer for skuter i forbindelse med Reistadløpet 14. mars 2017 12:37
Tinestafetten på Idrettsheia tirsdag 30. mai 02. juni 2017 06:18
Valgt inn i Ungdommens fylkesråd! 07. november 2017 07:46
Vanskelige kjøreforhold i Salangen 31. oktober 2017 08:18
Varsel om oppstart av planarbeid, Sjøvegan, molo og båtcamp 18. april 2017 06:17
Varsel om sprengningsarbeid i Karavika 08. september 2017 01:53
Varsel: kraftig vind i vente 07. desember 2017 09:35
Vasshaug barnehage inviterer Salangen skole på samisk utstilling 15. februar 2017 01:33
Velkommen til Strandparken! 24. oktober 2017 12:58
Velkommen til UKM i Salangen! 24. mars 2017 12:11
Velkommen til garasjesalg på SAFA 31. august 2017 08:19
Vi gjør et byks på Kommunebarometeret 22. juni 2017 10:20
Viktig info om graving og tilrettelegging av fiber i Salangen 18. oktober 2017 01:23
Vindfelte trær etter "Ylva" 24. november 2017 02:52
Ønsker husvære for politibetjenter 28. august 2017 06:10