Nye nettsider for Salangen kommune

PRESSEMELDING

I samarbeid med vår leverandør Crayon AS har Salangen kommune jobbet i et halvt år med de nye nettsidene. På pressekonferanse torsdag 13. Lansering-2014.jpgfebruar lanserte webansvarlig Jøran Glad Berthinussen, ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo og kommunalsjef Johnny Sagerup de nye nettsidene.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo foresto den høytidelige "åpningen" av nettsidene mens kommunalsjef Johnny Sagerup understreket betydningen av å være oppdatert på digital kommunikasjon med innbyggerne. Webansvarlig Jøran Glad Berthinussen, som sammen med leverandør Crayon har stått for utviklingen presenterte de nye nettsidene.

Salangen kommune har siden oppstarten av de offisielle nettsidene i 2004 hatt fokus på å ha brukervennlige og nyttige nettsider. Dette har vi lyktes godt med og siden Direktoratet for forvaltning og IKT (www.difi.no) startet med kvalitetsvurdering av alle offentlige nettsteder har Salangen kommune ligget helt i norgestoppen i de årlige vurderingene.

Kontinuerlig utvikling

Salangen kommune har et jevnlig arbeid med å tilpasse oss stadig strengere krav til offentlige nettsteder. Utviklingen på web går raskt og man ser stadig nye trender i dette bildet. -Det er viktig å følge med på dette, siden publikum raskt venner seg til nye trender på web, sier webansvarlig Jøran Glad Berthinussen. Vi har et svært godt samarbeide med vår leverandør og sammen følger vi utviklingen på web nøye.

Endringer som er usynlige på "front-end"-grensesnittet gjøres jevnlig, men år om annet må man gjøre større synlige endringer. En slik endring gjøres nå, og vi endrer totalt designen på nettsidene. Dette ser man tydelig, men det ligger mye økt funksjonalitet under denne endringen som vil komme publikum til gode ved at det gir økte muligheter for bedre tilpassing av servicenivået.

Ny design, tilpasning til nettbrett og smartphone

Designmessig har sidene nå fått en moderne tilpassing til ulike skjermbredder - såkalt responsiv design. I og med at salget av ordinære PC-er går stadig ned mens salget av nettbrett har eksplodert er det viktig at dette reflekteres også på offentlige nettsteder. Vi har hittil hatt mobil-og lesebrettilpassede nettsider som har kjørt ved siden av de ordinære nettsidene.

Det nye designet gjør at disse "ekstra" nettsidene blir overflødig i og med at nettsidene automatisk tilpasser seg skjermen som de leses på, bilder og grafikkelementer skalerer automatisk til skjermstørrelse både i stående og liggende format. En annen tydelig trend på web er at skrifttypene som har vært vanlig på web, har endret seg. Skriften skal nå være større og det skal være mer "luft" omkring teksten. Når de grafiske elementene på siden også er blitt enklere og renere gjør summen av dette at nettsidene oppleves som lettere å lese og navigere i.

Videreutvikling

Det vil alltid være slik at når en struktur og en design på nettsidene begynner å nærme seg "full levetid" så vil det bremse det utviklingsarbeidet som man kunne ønske seg på de eksisterende sidene. - Med våre nye nettsider er vi nå helt i front med utviklingen og kan ha fullt fokus framover på å videreutvikle vårt digitale tjenestetilbud, avslutter Jøran Glad Berthinussen.