Pressemelding: Ny stor leietaker på Elvenes

- Dette er en stor dag for Salangen kommune, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Vi er veldig glad for endelig å kunne presentere arenaelvenes-consorzia.jpgpartnerne i Consorzio Italia 2000 som skal bygge ut den nye kraftlinja fra Ofoten til Balsfjord på oppdrag for Statnett. Det er lagt ned et betydelig arbeid fra daglig leder Bjørn Nordmo for å lande avtalen som vil kunne gi store ringvirkninger lokalt. Vi oppfordrer lokalt og regionalt næringsliv til å være aktiv i forhold til å utnytte potensialet dette gir i forhold til handel, levering av tjenester osv. Det vil bli tatt initiativ fra vær side for å informere mer spesifikt det lokale og regionale næringsliv om mulig behov.

Tilstede på pressekonferansen var representanter fra Consorzio Italia 2000, fra Statnett, styreleder i Arena Elvenes Ivar B. Prestbakmo, ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo og Bjørn Nordmo i Arena Elvenes.

- Med denne tre-årige avtalen får vi synliggjort potensialet og mangfoldet i bruksområdet på Elvenes, sier Ivar B. Prestbakmo. Det jobbes videre med flere muligheter på Elvenes. Selv om avtalen legger beslag på mye av det tilgjengelige arealet på Elvenes har vi likevel muligheter til å få på plass flere leietakere. Consorzio Italia 2000 er en betydelig aktør og dette er en viktig dag for Salangen. Avtalen er i størrelsesorden med den Arena Elvenes i sin tid hadde med Forsvaret og vel så det. I prosjektperioden vil det være en opptrapping av aktiviteten og hovedinnrykk vil være fra mars 2015, sier styreleder Ivar B. Prestbakmo.

- Arena Elvenes har i denne prosessen hatt et svært godt samarbeid med administrasjonen i Salangen kommune, understreker daglig leder Bjørn Nordmo. Dette har vært helt avgjørende for avtalen som er landet.

Under pressekonferansen ble Consorzia Italia 2000 presentert av representanter for selskapet. Dette er et selskap som har store oppdrag over hele Europa, men også i andre verdensdeler. Selskapet er det største på sitt område i Italia.

 

PRESSEMELDING:

Det har gjennom flere uker vært jobbet intensivt fra Arena Elvenes AS og Salangen kommune sin side, med å få kontrakten i havn. Bedriftsnettverket ” Dialogen” har vært en viktig døråpner for Arena Elvenes AS i denne prosessen.

Consorzio Italia 2000 er en av hovedentreprenørene på utbygginga av kraftlinja Ofoten-Balsfjord, og vil ha hovedbase og lager på Elvenes i utbyggingsperioden, leiekontrakten som er inngått går fra august 2014 til august 2017. 

Consorzio sin tilstedeværelse på Elvenes og i Salangen vil være viktig både for Arena Elvenes AS og Salangen kommune, men vil også gi positive ringvirkninger lokalt og regionalt.

Som ordfører vil jeg spesielt nevne den betydelige innsatsen som er lagt ned av daglig leder i Arena Elvenes AS og administrativ ledelse i Salangen kommune for å få kontrakten i havn.

Det at Consorzio Italia 2000 vil ha sin hovedbase på Elvenes vil kunne gi svært positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Dette viser også potensialet og mulighetene som ligger til Elvenes i forhold til næringsutviklingsarbeid.

Mer informasjon:

For ytterligere informasjon kan kontaktes:

  • Daglig leder Arena Elvenes AS Bjørn Nordmo tlf 91700556
  • Styreleder Arena Elvenes AS Ivar B. Prestbakmo tlf 90102556.

Sigrun Wiggen Prestbakmo 

Ordfører i Salangen kommune

Tlf:77172001, mobil:48180945