Kommunestyret behandlet i møte 16.12.2015 sak 76/15.

Last ned oversikten over nemnder og råd