Næringsutvalg

P/H/KrF:

 1. Sigrun W. Prestbakmo, leder
 2. Jon Christian Anker, nestleder
 3. Lisbeth Løkse

AP/SV:

 1. Gunnar Sæbø
 2. Åshild M. Bendiktsen

Fra Salangen næringsforening:

 1. Tore Ratkje
 2. Brita Sagerup

Vara SP/H/KrF:

 1. Torben Uthaug
 2. Terje Bertheussen
 3. Hanne Nordli
 4. Kyrre Tunheim

Vara AP/SV:

 1. Aasa Utstøl
 2. Jon Myrmel

Vara Salangen næringsforening:

 1. Tor Arne Chruickshank
 2. Ellen Lise Woll

Vara Landbruksorg.:

 1. Pål Paulsen