Nabovarsel

Når naboen skal bygge, har du krav på nabovarsel.

Varselet kan komme på to måter:

  • enten som rekommandert sending i posten
  • eller ved at naboen eller hans ansvarlige søker kommer på besøk og ber degunderskrive varslingsskjema.

 

Dersom du blir bedt om å underskrive, er det to alternativerfor deg:

  • Du skriver under på at du har mottatt varsel om tiltaket, men at du forbeholder deg retten til å komme med merknader/protest innen fastsatt frist.
  • Du samtykker til tiltaket. Dermed fraskriver du deg i de fleste tilfelle muligheten til å komme med merknader.

 

Flere varslingsrunder

Det er ikke uvanlig at nabovarsling må sendes ut flere ganger. Dette kan skyldes at varslinga har vært ufullstendig/misvisende eller at det er gjort endringer i planene, slik at dette medfører krav om ny varsling. I så fall får du på nytt anledningtil å skrive dine merknader.Melding om vedtak o.a. fra kommunen


Dersom du har sendt inn merknader/protest har du også krav på åkjenne tilsaksutviklingen og avgjørelsene i saka. Kommunen vil derfor bl. a. sende deg kopi av avgjørelsen.
 


Lovverk:

 


Om innsyns- og klageretten

Du har rett til innsyn i dokumenter som gjelder din sak. Du har også rett til å klage på enkeltvedtak som er gjort av Salangen kommune.Relatert informasjon på andre nettsteder

 For å lese endel av filene over, trenger du gratisprogrammet
Adobe Acrobat Reader (les mer).