For å komme inn til denne tar man av fylkesveien sør for Elvelundbrua og kjører veien som går innover forbi kraftstasjonen. Følg skiltingen og kast avfallet på skiltet plass. Med hageavfall menes ris og løv fra trær og ellers biologisk avfall fra hagen. Annet avfall leveres på avfallsmottaket på Salangsverket hver mandag mellom 16-19

Med vennlig hilsen

Børge Lind
formann teknisk avdeling
Salangen kommune
Mobil: 481 80 870