Møteplaner

  • Dersom det oppstår behov for ekstra møtedager vil dette bli satt opp.
  • Avstanden mellom møtene er satt opp slik at vi sikrer tid til å få ut saksdokumentene til representantene i god tid, men ikke for lang tid i forveien da det kan hemme saksbehandlingen i enhetene.
  • Møteplanen er satt opp med ønske om å ha tilstrekkelig saksbehandlingstid i organisasjonen, mulighet for utvalgene til å komme med innspill til formannskapet ifbm aktuelle saker som berører fagutvalgene, men som må avgjøres i fsk pga økonomi.
  • Vær oppmerksom på at møtedager kan variere i kommunestyre og utvalg, ressurs og levekårutvalg har byttet møtedager. 
  • Møtestart denne høsten blir litt sen, dette skyldes avvikling av valg, og forarbeid/etterarbeid ifbm med dette. 
  • Du kan legge til kalenderen i andre kalenderprogram som du bruker. Bruk den følgende adressen for å få tilgang til kalenderen din fra andre program. Du kan kopiere adressen og lime den inn i ethvert kalenderprodukt som støtter iCal-format.
    https://www.google.com/calendar/ical/vctqh5fkaf72plar1jp5kmlrqc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
  • Klikk her for å få tilgang til kalenderen i enhver nettleser 
  • Klikk her for å lese sakspapirer og protokoller