• Idrettsanlegg der den frivillige organisasjonen mottar spillemidler (investering) medium_skjemautfylling.jpg
  • Generell ordning (driftskostnader som ikke gjelder bygg og anlegg)
    • Forenkla modell - må ha driftskostnader på minst kr 200 000
    • Dokumentert modell – må ha momskostnader med rett til kompensasjon på minst kr 14 000
    • NB: Den generelle ordningen gjelder ikke investerings- eller driftskostnader vedrørende bygg og anlegg eller annen fast eiendom.

 

Se følgende webside for ytterligere informasjon om regelverk og søknadsprosedyrer for å få momskompensasjon: https://lottstift.no/momskompensasjon/