Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 14
Formannskap 31
12
14
22
Kommunestyre 12
22
Levekårsutvalg 29
05
Ressursutvalg 30
06
21