Mørke gatelys i sentrum

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

teknisk sjef, Salangen kommune

tlf.: 77 17 21 20 / 90 13 12 96

reidar.berg@salangen.kommune.no