Miljøterapeut på Salangen skole

Hei alle elever på Salangen skole

Mitt navn er Silje Rasmussen Dørum og jeg er miljøterapeut på Salangen skole. Jeg ønsker at alle elever skal få vite litt mer om hvem jeg er og hva min oppgave på skolen er. Jeg er barnevernspedagog og har jobbet med barn og ungdom  i 15 år. Jeg er på skolen hver dag, og kan kontaktes i løpet av hele skoledagen. Min oppgave på skolen er å hjelpe til å passe på at alle elevene trives og har det bra.

Hva er en miljøterapeut i skolen?

En miljøterapeut kan være en å snakke med når du ikke har lyst å ta ting opp med klasselærer, foreldre eller andre voksne. Det kan være alt mulig, som for eksempel kan det være noe som du synes er vanskelig på skolen, hjemme eller med andre elever. Jeg kan også være til sted i timene, som en støtte for elevene og lærer. Alle elevene er velkommen til å ta en prat med meg og ingenting er for dumt å spørre om!

Husk at jeg har taushetsplikt. Dersom du ønsker det kan jeg også være bindeleddet mellom elever, lærer, helsesøster, lege, barnevern m.m. Det betyr at jeg kan hjelpe deg med å f.eks løse en konflikt/mobbesak ved å snakke med de det gjelder, eller at jeg kan hjelpe til å få kontakt med andre personer.

Hvem kan ta kontakt med miljøterapeuten?

Alle som ønsker det kan ta kontakt med meg. Elever som ønsker å prate om noe, elever som er bekymret for medelever, og også foreldre eller lærere. Det kan for eksempel være tema som: vennskap, mobbing, bekymringer, pubertet og mye mer. Jeg kan kontaktes i friminuttene, direkte på kontoret i 2 etasje, ring meg eller send meg en melding på telefon 95875154. Jeg kan også kontaktes på mail: silje.dorum@salangen.kommune.no. Jeg har også en hylle utenfor kontoret i 2 etasje hvor du kan legge en lapp. Da tar jeg kontakt med deg. Hvis jeg ikke har tid til å snakke akkurat da, så kan vi avtale en tid. Gleder meg til å treffe deg.