Tjenesten består av:

1. Bosettingstjenesten

  • Bosetter unge enslige flyktninger som kommer til Norge uten omsorgspersoner og har fått opphold.
  • Bosetter ordinære flyktninger (voksne og familier) som har fått opphold.

2. Miljøtjenesten Ryet (PU-tjenesten)

  • Gir tjenester til personer som har utvidede hjelpebehov i hverdagen.
  • Ansvar for støttekontakt og avlastning.
  • Tjenester gjennom helse og omsorgsloven søkes på søknadsskjemaet til kommunen.

Skjema finnes under linken: http://www.salangen.kommune.no/soknadsskjema_plo_tjenester

 

Bosettingstjenesten:

Bosetter ordinære flyktninger, det vil si voksne og familier som har fått opphold i Norge og trenger en kommune og bosette seg i. Målet er å gi de bosatte en god kvalifiseringsstart i Norge. Tjenesten yter vedtakstjenester etter introduksjonsloven og gir råd og veiledning til de bosatte som er kommet forbi introduksjonstiden men fortsatt er innenfor 5 års botid i Norge. Etter 5 år regnes alle som ordinære innbyggere i Salangen kommune. 

Miljøtjenesten Ryet:

Yter bistand til mennesker som har utvidede hjelpebehov i hverdagen. Med hovedfokus på praktisk bistand og opplæring. I tillegg organiseres BPA, omsorgslønn, støttekontakt samt avlastning til barn og unge med omsorgsbehov under avdelingen. Målet for tjenesten er å gi tjenestemottakere forsvarlig og nødvendige helse og omsorgstjenester. Tjenester gis etter pasientrettighetsloven og lov om helse og omsorgstjenester i kommunen.

Tjenester søkes på eget søknadsskjema som finnes på denne adressen: http://www.salangen.kommune.no/soknadsskjema_plo_tjenester. Denne linken ligger også pleie- og omsorgsavdelingen.   

 

Tittel Navn Telefon
Kontaktinformasjon

Miljøtjenesten Ryet, enhetsleder

Kim Håkon Pedersen

928 33 009

Fagleder

ny 01.01.17

922 89 350

Øvrige ansatte

 

991 58 030

 

   

Nyttige lenker:

Adresse:

Miljøtjenesten

Kongsveien 47

9350 Sjøvegan

 

Åpningstider Basen (Miljøtjenesten - enslige mindreårige):

Mandag - søndag 08.00-22.00

Kontortider alle avdelinger

Mandag - fredag 08.00-15.00