Midler til Imella-plass på Salangsverket

Regionalt prosjekt

Prosjektet har sitt utspring i Imella-prosjektet, et regionalt samarbeidsprosjekt for å bygge opp, binde sammen og forsterke kulturelle plasser i 8 kommuner i Sør-Troms. Prosjektene skal bidra til nyskaping og videreutvikling av næringer knyttet til kulturarven, lokal stedsutvikling og sterkere lokal tilhørighet. Alle de utvalgte stedene må oppfylle gitte kriterier for å være med i opplevelsesruten, og hver kommune/hvert sted har ansvar for oppfølging og vedlikehold av sin Imella-plass.- Prosjektet er Salangen kommunes Imella-prosjekt, og inngår med dette også i en større sammenheng hva angår potensiell næringsutvikling og det å skape bolyst for innbyggerne i kommunen og regionen generelt, avslutter Sandberg.