Kort informasjon

BELIGGENHET:

På Sandbergan, ca. 15 min. gange fra sentrum. 5 min. til skoler, idrettshall, kulturhus og helsesenter. 1 min. til barnehage

BEMANNING:

Mottaket er bemannet hele døgnet. Det er ansatt 2 aktive nattevakter som jobber hver natt. Kontorpersonalet arbeider mellom 08.00-15.30.

SÆRKONTAKT:

Alle enslige mindreårige får tildelt en særkontakt når de kommer til mottaket. Særkontakten skal være ungdommens nærmeste kontakt blant de ansatte, og særkontakten har stort ansvar for "sin" ungdom under mottaktsoppholdet

BOTID I MOTTAK:

Varierer etter hvor rask saksbehandlingen fra UDI er og hvor raskt norske kommuner klarer å bosette flyktninger. For enslige ungdommer er normal botid ved Sjøvegan mottak ca. 1 1/2 år. For voksne beboere er botiden ca. 1 1/2  - 2 år. Her er store variasjoner i botid.

SELVHUSHOLD:

Mottaket har selvhushold. Det betyr at alle har ansvar for å lage sin egen mat. Alle boenhetene har eget kjøkken, og hver beboer har ansvar for å holde leilighetene i orden.  

ØKONOMISKE YTELSER:

Det er utbetaling for voksne og familier 2 ganger pr.  måneden. Enslige mindreårige får en basisytelse på inntil  kr/mnd 3260,- , hvis de gjør sine plikter med å gå på skole og arbeide. Enslige voksne får kr/mnd 2920,-.

SKOLE:

Barn og EM under 16 år får undervisning i grunnskolen. Ungdom og EM over 16 år på Sjøvegan videregående skole. Skolene har individuelt tilpassede undervisningsopplegg basert på skolebakgrunn fra hjemlandet. Mottaket tilbyr norskundervisning for de voksne uten oppholdstillatelse. Voksne med oppholdstillatelse får tilbud om ordinært norskkurs på Sjøvegan VGS. Det er skoleplikt for all ungdom og for voksne med oppholdstillatelse. Alle beboere må gå på skole og delta i oppgaver på mottaket som vask etc

 

Sist oppdatert 2. januar 2017