• Avdelingen har plass til 34 personer
  • Alle EMA bor sammen med andre EM fordelt på 7 forskjellig leiligheter (4 á 6 pers, 1 á 4 pers 2 à 3 pers) fordelt på 3 separate bygg på tunet, A, B og C blokk.
  • EM som fyller 18 år under opphold blir som hovedregel  flyttet  over til ordinær avdeling eller til et annet mottak.
  • Utbetaling av ytelser skjær med Bankaksept og ihht UDI`s reglement to ganger pr. mnd.
  • Selvhushold, EMA er ansvarlig for å kjøpe og lage mat selv (alle EM får matopplærings kurs)
  • Norsk m/samfunnsundervisning for alle beboere som har rett til det Undervisningen  foregår på Sjøvegan videregående skole hver dag.
  • Alle EM får tilbud om leksehjelp ved behov i sine leiligheter.
  • Hver leilighet  er en selvstendig enhet –  har egen inngang som innholder stua m/tv, kjøkken, bad og vaskerom.
  • Alle EM har eget soverom med seng, skap og skrivebord.
  • Alle beboere har tilgang til internett på mottaket og biblioteket.
  • EM avdelinga har et tett og godt samarbeid med BUP, Sjøvegan. Alle EM som trenger det får oppfølging gjennom BUP. Noen får tilbud om samtalegruppe.