Mer om Enslig mindreårige-avdeling

 • Avdelingen har plass til 40 beboere i alderen 15 - 18 år.
 • Alle EMA bor sammen med andre EM fordelt på 5 forskjellig leiligheter.
 • EM som fyller 18 år under opphold blir som hovedregel  flyttet  over til ordinær avdeling her eller til et annet mottak.
 • Utbetaling av ytelser skjær med Bankaksept og ihht UDI`s reglement to ganger pr. mnd.
 • Selvhushold, EMA er ansvarlig for å kjøpe og lage mat selv (alle EM får opplæring i hygiene, kosthold og ernæring)
 • Norsk m/samfunnsundervisning for alle beboere som har rett til det Undervisningen  foregår på Sjøvegan videregående skole hver dag. EM som er 15 år får undervisning ved grunnskolen.
 • Alle EM får tilbud om leksehjelp ved behov i sine leiligheter.
 • Hver leilighet  er en selvstendig enhet –  har egen inngang som innholder stua m/tv, kjøkken, bad og vaskerom.
 • Mottaket har noen enerom, men de fleste  EM deler soverom. Soverommene inneholder køyeseng, skap og skrivebord.
 • Alle beboere har tilgang til internett på mottaket og biblioteket.
 • EM avdelinga har et tett og godt samarbeid med BUP, Sjøvegan. Alle EM som trenger det får oppfølging gjennom BUP. Noen får tilbud om samtalegruppe.