Mange stillinger i Salangen kommune lyses ut

  • Miljøterapeuter og fagarbeidere Miljøtjenesten Ryet, søknadsfrist 17.07.16 aktivitet.jpg
  • Vikariat som lærer Salangen skole, søknadsfrist 17.07.16
  • Stillinger i Pleie og omsorg, søknadsfrist 17.07.16
  • Enhetsleder Ryet, søknadsfrist 24.07.16
  • Enhetsleder Bosettingstjenesten, søknadsfrist 24.07.16
  • Miljøarbeider Mottaket, søknadsfrist 24.07.16

Gå til full utlysning, elektronisk søknad mm