Mange ledige stillinger er lyst ut

  • Lærer Salangen skole, søknadsfrist 18.06.17
  • Kommunefysioterapeut, søknadsfrist 18.06.17
  • Ledige stillinger Astafjord IKT, 100% fast IKT-konsulent og 100% midl.prosjektmedarbeider i 2 år, søknadsfrist 25.06.17
  • Barnehagelærer, søknadsfrist 25.06.17
  • Folkehelsekoordinator, søknadsfrist 25.06.17
  • Miljøterapeuter Bosettingstjenesten, søknadsfrist 25.06.17
  • Avdelingsleder i Hjemmetjenesten 100% fast, søknadsfrist 09.07.16

 

Se alle utlysningene og søk elektronisk