• Ved behov for møter i klientutvalget utover datoer for levekårsutvalg, innkalles dette særskilt.
  • Møtedag administrasjonsutvalg, næringsutvalg, formannskap og kommunestyre er mandag
  • Møtedag ressursutvalg er tirsdag
  • Møtedag levekårsutvalg er onsdag
  • Du kan legge til kalenderen i andre kalenderprogram som du bruker. Bruk den følgende adressen for å få tilgang til kalenderen din fra andre program. Du kan kopiere adressen og lime den inn i ethvert kalenderprodukt som støtter iCal-format.
    https://www.google.com/calendar/ical/vctqh5fkaf72plar1jp5kmlrqc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
  • Klikk her for å få tilgang til kalenderen i enhver nettleser
     

Video fra k-styremøtene:

Klikk for å se kommunestyremøtene i opptak

Klikk her for å lese sakspapirer og protokoller