Måling fra helikopter i lav høyde

Måleområdet strekker seg fra Bjerkvik – Grovfjorden i sørvest og videre nordøstover til Bardufoss- Sørreisa (se kartvedlegg). For det meste foregår målingene på vestsida av E6, men det vil også måles områder på østsida av E6. I tillegg skal øyene Rolla og Andørja måles. Base for målingene vil den første tiden ligge i Gratangsbotn.

 

Selve målingene foregår ved at et helikopter med underhengende målesonde flyr i linjer med innbyrdes avstand 200 meter i retning nordvest-sørøst. Helikoptert flyr med nær konstant høyde ned mot 60 meter over bakken og i en hastighet på 100 km/t. Instrumenter måler variasjoner i jordas magnetfelt og variasjoner i radioaktiv stråling noe som avspeiler geologien i området. Magnetfeltet måles fra en sonde som slepes 30 meter under helikopteret.  Den radioaktive strålingen måles med en større sensor som er festet under helikopteret. Denne gir informasjon om konsentrasjoner av kalium, uran og thorium i bakken.

 

Målesystemet bæres av et mørkt helikopter fra firmaet Heliscan as. Målingene starter 21. juli (avhengig av været) og en regner med å avslutte i starten av september. Det vil ikke bli foretatt målinger i dårlig vær (regn, tåke, snø, sterk vind), og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i jordens magnetfelt. Av denne grunn er det vanskelig å fastsette eksakt varighet og tidspunkt for målingene.

 

Målingene utføres med utstyr som har godkjent montering i helikopter av "European Aviation Security Agency (EASA), måleområdene er klarert med Nasjonal SikkerhetsMyndighet (NSM).

 

Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres. NGU ber spesielt om å bli varslet om hester på lufting og eventuelle rev- eller minkfarmer i området. Målingene gjennomføres i nær kontakt med reineiere i området.

 

For mer informasjon, kontakt: 

 

  • Lagleder Jan S. Rønning, 908 61 125, jan.ronning@ngu.no
  • Programleder Jan Sverre Sandstad, 9909 1746, jan.sandstad@ngu.no
  • Senioringeniør Frode Ofstad, 909 52 158, frode.ofstad@ngu.no