Livbøyer i kommunen

Dette vil bidra til å forebygge ulykker i vann, noe som er et viktig folkehelsetiltak spesielt med tanke på mye turisme rundt arrangering av Millionfisken. Livbøyene vil fortløpende bli satt opp på områder i kommunen knyttet til båtliv, badeplasser og fiskeplasser.