Levekårsutvalg

SP/HØYRE/KRF

 • Gry-Hege Rognsaa, leder
 • Tor Ove Talseth, nestleder
 • Bjørn Løkse
 • Randi Jensen

AP/SV

 • Kenneth Daleng
 • Hilde Løvberg
 • Stine Blegeberg

Vararepresentanter:

SP/H/KrF:

 1. Hans Erik Børve
 2. Kyrre Tunheim
 3. Ada Nordmo
 4. Are Apeland
 5. Isabell Sørensen
 6. Ken Rune Bekkeli

AP/SV:

 1. Gøril Daleng
 2. Jon Myrmel
 3. Aasa Utstøl
 4. Malin Bredahl Woll
 5. Maria Bjerkmo Dahl