Det var tidligere tilflytterkontoret som samlet denne oversikten. Dette er nå nedlagt, men du kan sende inn opplysninger som går til servicetorget i kommunen.

Du kan bruke skjemaet under hvis du ønsker å melde om du har ledig hus eller Ledig husleilighet du kan være interessert i å leie ut.

Dette er en ekstra service som kommunen yter, og Salangen kommune tar ikke på seg ansvar for forhold som ligger utenfor vårt herredømme. Se også boligannonser for Salangen på www.finn.no, fritidseiendommer på www.finn.no eller landbrukseiendommer i Troms på www.gardsbruk.no eller på Markedsplassen på salangen-nyheter.com.