Ledige stillinger i Salangen kommune

 • Nyopprettet 100% stlling som endringsleder
 • Kommunefysioterapeut 100% stilling
 • Vikariat fagleder i bosettingstjenesten, 100% stilling
 • Ledig stilling i rus-og psykiatritjenesten, 100& stilling
 • Flere ledige stillinger ved Sjøvegan statlige mottak:
  • 100% vikariat som Koordinator ordinær avdeling, fra 01.04.17 - 31.03.18
  • 100 % vikariat som miljøterapeut, EM avdeling fra 29.05.17 - ca 31.03.18
  • 27% vikariat helgestilling som fagarbeider til 31.12.17 med mulighet til forlengelse

Se full oversikt over alle de ledige stillingene, samt elektronisk søknad