Kurs: Vold og traumer

Kursholder: Kjell Ole Myrvoll, klinisk sosionom med spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri ved UNN/BUP Sjøvegan.
Psykologspesialist Anders Lundesgaard ved RVTS Nord vil være med under dag 2.

Tema dag 1:

  • Miljøterapi
  • Hvem ungdommene vi arbeider med er
  • Ungdommenes bakgrunn
  • Traumereaksjoner
  • Traumebevisst omsorg

Tema dag 2:

  • Vold, radikalisering og ekstremisme
  • Gruppeoppgaver

Sted: Studiesenteret i Salangen, Tlf 979 69 043, ingrid@arenaelvenes.no - www.studiesenteret.no

  • Dag 1: 31.03. kl 09.30 – 15.00
  • Dag 2: 07.04. kl 09.30 – 15.00